Η εταιρία μας αναλαμβάνει την συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών κτιρίων, ή τον συντονισμό και διαχείρηση ανεξάρτητων συνεργείων συντήρησης για λογαριασμό του τελικού πελάτη.