Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν σχεδιασμό,κατασκευή,επέκταση και ανακαίνιση κτιρίων. Χτίζουμε μονοκατοικίες, διαμερίσματα,καθώς και εμπορικά κτίρια. Αναλαμβάνουμε την προπαρασκευαστική έρευνα, τις εκτιμήσεις κόστους, την προετοιμασία των σχεδίων εργασίας και τους λογαριασμούς των υλικών, καθώς και την επεξεργασία των οικοδομικών αδειών;.