Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:

    Θα σας βοηθήσουμε να καθορίσετε τις ανάγκες και τις ιδέες σας για τον επαγγελματικό σας χώρο, στην παροχή συμβουλών σχετικά με την εφαρμογή, ώστε να δημιουργήσετε το πρόγραμμα αναδιαμορφώσης και μετάβασης. Εμείς θα συγκεντρώσουμε τις απόψεις των συνεργατών μας, προκειμένου να εφαρμόσουμε τις ιδέες σας με τον πιο αποτελεσματικό, ασφαλή και οικονομικό τρόπο, με σαφή και επαγγελματική εκτίμηση του κόστους του έργου, χωρίς παρεκλίσεις.